ม่านจีบโชว์ราง

ม่านจีบโชว์ราง

ม่านจีบโชว์ราง ด้วยรูปแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน เรียบง่าย โดดเด่นตามสไตล์ผ้าที่เลือก จึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นคอนโด ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว ไม่เว้น แม้กระทั่ง คฤหาสน์ ลักษณะของม่านประเภทนี้ เป็นการจับจีบที่หัวผ้า โดยเว้นระยะห่างเท่าๆ กัน เพื่อช่วยให้ผ้าอยู่ทรงเป็นจีบตามระยะที่เท่ากันดูเป็นลอนสวยงามและยังสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ผ้าเป็นลอนดูเรียบหรูแบบธรรมชาติ หรือ ต้องการให้อัดจีบดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ตามสไตล์ผู้อยู่อาศัย

การเลือกรางสำหรับม่านจีบมี 2 ชนิดคือ รางโชว์ ซึ่งเมื่อติดเรียบร้อยแล้วจะเห็นรางที่เราเลือกไว้ และรางอลูมิเนียม รางประเภทนี้เมื่อปิดม่านทั้งหมดมองไม่เห็นราง

ม่านจีบโขว์ราง
ม่านจีบโชว์ราง
ม่านจีบโขว์ราง