ม่านห่วงตาไก่

ม่านห่วงตาไก่

ม่านห่วงตาไก่ ลักษณะของม่านประเภทนี้ เป็นการนำห่วงตาไก่มาติดกับผ้าม่านด้านบน โดยการเว้นระยะห่างของหว่งตาไก่เท่าๆ กัน เพื่อช่วยให้ผ้าม่านรูปแบบนี้ดูเป็นลอนสวยงาม เหมาะสำหรับผู้ที่นิยมตกแต่งบ้านแบบหรูหรา มีเอกลักษณ์ ลักษณะการใช้งาน เปิด-ปิด อาจจะไม่ง่ายเหมือนม่านจีบ ขึ้นอยู่กับสไตล์และความชื่นชอบของผู้อยู่อาศัย

ม่านห่วงตาไก่
ม่านห่วงตาไก่