KTC ผ่อน iphone14 0% รับเครดิตเงินคืน/ส่วนลด รวมสูงสุด 40%

Description

 

KTC ผ่อน iphone 0%

KTC ผ่อน iphone 0%

 

iPhone 14 ช้อปก่อน คุ้มกว่า ผ่อน 0% รับเครดิตเงินคืน/ส่วนลด รวมสูงสุด 40%

iPhone 14 ช้อปก่อน คุ้มกว่า กับบัตร KTC
ผ่อน 0% รับเครดิตเงินคืน/ส่วนลด รวมสูงสุด 40%

* สำหรับการรับเครดิตเงินคืน 25% หรือ 35% ต้องใช้คะแนน KTC FOREVER เท่าราคาสินค้าเท่านั้น กรณีใช้คะแนนไม่เท่าราคาสินค้า รับเครดิตเงินคืน 18% หรือ 20% (ตามเงื่อนไขร้านค้า)

สำหรับการรับส่วนลด 18% หรือ 25% ต้องใช้คะแนน KTC FOREVER เท่าราคาสินค้าเท่านั้น กรณีใช้คะแนนไม่เท่าราคาสินค้า รับส่วนลด 12% หรือ15% (ตามเงื่อนไขร้านค้า)

หมายเหตุ:
– ใช้จำนวนคะแนน KTC FOREVER ขั้นต่ำ 5,000 คะแนน และสูงสุดไม่เกินยอดผ่อนชำระ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มตามกำหนด
– จำกัด 10 สิทธิ์ต่อสมาชิกบัตรฯ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาจัดรายการ (9 ก.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65)
– ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภทสำหรับยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
– ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภทสำหรับทุกรายการผ่อนชำระที่ Power Buy และ Power Mall

• ลงทะเบียน 1 ครั้งต่อ 1 รายการผ่อนชำระ ภายในวันที่ทำรายการ
• หากไม่ต้องการแลกคะแนนให้ใส่จำนวนคะแนนเป็น 0

9 ก.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65

สาขาที่ร่วมรายการ
หน้าร้าน True Shop และออนไลน์ที่ https://truemoveh.truecorp.co.th/
หน้าร้าน DTAC Shop และออนไลน์ที่ www.dtac.co.th/home.html
หน้าร้าน AIS Shop และออนไลน์ที่ https://store.ais.co.th/th
หน้าร้าน Telewiz
หน้าร้าน Jaymart และออนไลน์ที่ www.jaymartstore.com
หน้าร้าน iStudio by Uficon และออนไลน์ที่ www.uficon.com
หน้าร้าน Power Mall
หน้าร้าน Studio7 และออนไลน์ที่ www.studio7thailand.com
หน้าร้าน BaNANA และออนไลน์ที่ www.bnn.in.th
หน้าร้าน iStudio by SPVI และออนไลน์ที่ www.istudiobyspvi.com
หน้าร้าน iStudio by Copperwired และออนไลน์ที่ www.istudio.store
หน้าร้าน Apple Store และออนไลน์ที่ www.apple.com/th
หน้าร้าน TG Fone
หน้าร้าน Power Buy และออนไลน์ที่ www.powerbuy.co.th

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
เงื่อนไขรายการรับเครดิตเงินคืนเมื่อมียอดผ่อนชำระกับบัตร KTC

รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มียอดผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ในรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ (“รายการผ่อนชำระ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 9 ก.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ IP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก (พิมพ์ #0 เมื่อไม่ต้องการแลกคะแนน) ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ktc.promo/iphone2022 1 ครั้งต่อรายการผ่อนชำระ โดยต้องลงทะเบียนภายในวันที่มียอดผ่อนชำระเกิดขึ้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
สมาชิกที่มียอดผ่อนชำระผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกต่อเซลล์สลิป โดยคำนวณจากยอดผ่อนชำระผ่านบัตรฯ ตามที่กำหนด
ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สูงสุดไม่เกิน 10 สิทธิ์ ต่อ สมาชิก 1 ท่านเท่านั้น ตลอดระยะเวลารายการ (9 ก.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65)
การคำนวณเครดิตเงินคืนนั้น เคทีซีจะคำนวณเฉพาะยอดผ่อนชำระผ่านบัตรฯ ที่เกิดขึ้นที่ร้านค้าเดียวกัน ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน ภายหลังวันสิ้นสุดของเดือนที่มียอดผ่อนชำระ
ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ ให้แก่สมาชิกที่มีชื่อและนามสกุลตามบัตรประจำตัวประชาชน ตรงกับที่ระบุบนบัตรฯ ที่สมาชิกใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเท่านั้น
กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดผ่อนใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด บริการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทาง KTC PHONE/KTC Mobile/KTC Online ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนนทุกประเภท สำหรับยอดผ่อนชำระผ่านบัตรฯ ที่นำมาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ โดยสมาชิกจะได้รับคะแนนปกติจากยอดผ่อนชำระดังกล่าว เข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกไปก่อนโดยอัตโนมัติ และคะแนนดังกล่าวทั้งหมดจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ตามรายการนี้ ทั้งนี้ในกรณีที่เคทีซีไม่สามารถหักคะแนนทั้งหมดดังกล่าวออกจากบัญชีบัตรฯ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่ทำการเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ให้แก่สมาชิกทั้งจำนวน

เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน

ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดผ่อนชำระผ่านบัตรฯ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในระหว่างระยะเวลารายการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC – ROYAL ORCHID PLUS, KTC VISA CORPORATE และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ IP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก (พิมพ์ #0 เมื่อไม่ต้องการแลกคะแนน) ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ktc.promo/iphone2022 1 ครั้งต่อรายการผ่อนชำระ โดยต้องลงทะเบียนภายในวันที่มียอดผ่อนชำระเกิดขึ้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดผ่อนชำระแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดผ่อนชำระเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การรับเครดิตเงินตามรายการนี้
สมาชิกที่มียอดผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต KTC ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป สมาชิกสามารถใช้คะแนน KTC FOREVER ขั้นต่ำ 5,000 บาท หรือสูงสุดเท่ายอดผ่อนชำระ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่มได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด ยกเว้น การแลกรับเครดิตเงินคืน 35% หรือ 25% ต้องใช้คะแนนเท่าราคาสินค้าเท่านั้น
กรณีที่ยอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดผ่อนชำระในการคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการ
การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน ภายหลังวันสิ้นสุดของเดือนที่มียอดผ่อนชำระ
ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สูงสุดไม่เกิน 10 สิทธิ์ ต่อ สมาชิก 1 ท่านเท่านั้น ตลอดระยะเวลารายการ (วันที่ 9 ก.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65)
การใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน ขอสงวนสิทธิสำหรับสมาชิกบัตรที่ร่วมรายการผ่อนชำระและได้รับสิทธิตามเงื่อนไขการได้รับเครดิตเงินคืนข้างต้นเท่านั้น
การใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน ระหว่างวันที่ 9 ก.ย. 65 – 31 ต.ค. 65 :
a. ที่ dtac รับเครดิตเงินคืน 35% เมื่อใช้คะแนนเท่าราคาสินค้าเท่านั้น และรับเครดิตเงินคืน 18% ของจำนวนคะแนนที่แลก เมื่อใช้ตั้งแต่ 5,000 คะแนนขึ้นไป
b. ที่ True รับเครดิตเงินคืน 25% เมื่อใช้คะแนนเท่าราคาสินค้าเท่านั้น และรับเครดิตเงินคืน 18% ของจำนวนคะแนนที่แลก เมื่อใช้ตั้งแต่ 5,000 คะแนนขึ้นไป
c. ที่ iStudio by SPVI รับเครดิตเงินคืน 25% เมื่อใช้คะแนนเท่าราคาสินค้าเท่านั้น และรับเครดิตเงินคืน 20% ของจำนวนคะแนนที่แลก เมื่อใช้ตั้งแต่ 5,000 คะแนนขึ้นไป
d. ที่ iStudio by Uficon รับเครดิตเงินคืน 25% เมื่อใช้คะแนนเท่าราคาสินค้าเท่านั้น และรับเครดิตเงินคืน 20% ของจำนวนคะแนนที่แลก เมื่อใช้ตั้งแต่ 5,000 คะแนนขึ้นไป

เงื่อนไขการรับส่วนลด On top

รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มียอดผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ในรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ (“รายการผ่อนชำระ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 9 ก.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
สมาชิกที่มียอดผ่อนชำระผ่านบัตรฯ ในรายการผ่อนชำระ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขของร้านค้า) จะได้รับส่วนลดทันที 5% หรือ 3% จากราคาสินค้า
ขอสงวนสิทธิ์จำกัดการรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ สูงสุดไม่เกิน 10 สิทธิ์ ต่อ สมาชิก 1 ท่านเท่านั้น ตลอดระยะเวลารายการ (9 ก.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65)
กรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลดตามรายการนี้ สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ เท่านั้น

เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับส่วนลดเพิ่ม

รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มียอดผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ในรายการผ่อนชำระกับบัตร KTC อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0% หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ (“รายการผ่อนชำระ”) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 9 ก.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, , KTC – ROYAL ORCHID PLUS, KTC VISA CORPORATE และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป เท่านั้น โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนน ตั้งแต่ 5,000 คะแนน สูงสุดเท่ากับยอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิป] แลกรับส่วนลด สำหรับการซื้อสินค้า/บริการรายการนั้นๆ ได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
กรณีที่ยอดผ่อนชำระต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนเพื่อแลกรับส่วนลดตามรายการนี้
การแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการ ต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ และในกรณีที่มีมูลค่าส่วนต่างภายหลังการหักส่วนลด สมาชิกจะต้องชำระเงินส่วนต่างดังกล่าวด้วยบัตรฯ ใบเดียวกันกับบัตรฯ ที่ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดเท่านั้น
ส่วนลดที่สมาชิกได้รับจากรายการนี้ สมาชิกสามารถใช้เป็นส่วนลดเพิ่มจากราคาสินค้า/บริการ ภายหลังการหักส่วนลดทุกประเภทของร้านค้าที่ร่วมรายการแล้วได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับส่วนลดตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเพียงพอในการแลกรับส่วนลดตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น
การใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับส่วนลดเพิ่ม ขอสงวนสิทธิสำหรับสมาชิกบัตรที่ร่วมรายการผ่อนชำระและได้รับสิทธิตามเงื่อนไขการได้รับส่วนลดข้างต้นเท่านั้น
การใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับส่วนลด ที่ Power buy
a. ระหว่างวันที่ 9 ก.ย. 65 – 31 ต.ค. 65 : รับส่วนลด 25% เมื่อใช้คะแนนเท่าราคาสินค้าเท่านั้น และรับส่วนลด 12% ของจำนวนคะแนนที่แลก เมื่อใช้ตั้งแต่ 5,000 คะแนนขึ้นไป ระหว่างวันจันทร์-พฤหัสบดี และรับส่วนลด 15% ของจำนวนคะแนนที่แลก เมื่อใช้ตั้งแต่ 5,000 คะแนนขึ้นไป ระหว่างวันศุกร์-อาทิตย์
b. ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 65 – 31 ธ.ค. 65 : รับส่วนลด 18% เมื่อใช้คะแนนเท่าราคาสินค้าเท่านั้น และรับส่วนลด 12% ของจำนวนคะแนนที่แลก เมื่อใช้ตั้งแต่ 5,000 คะแนนขึ้นไป ระหว่างวันจันทร์-พฤหัสบดี และรับส่วนลด 15% ของจำนวนคะแนนที่แลก เมื่อใช้ตั้งแต่ 5,000 คะแนนขึ้นไป ระหว่างวันศุกร์-อาทิตย์

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000
สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “KTC ผ่อน iphone14 0% รับเครดิตเงินคืน/ส่วนลด รวมสูงสุด 40%”

Your email address will not be published. Required fields are marked *